Posts tagged with "ao thuat duong pho"

Bán kết 2 Vietnam’s Got Talent ngày 24/2/2013 – Nguyễn Phương

Bán kết 2 Vietnam’s Got Talent ngày 24/2/2013 – Nguyễn Phương
Bán kết 2 Vietnam’s Got Talent ngày 24/2/2013 – Nguyễn Phương Tiết mục ảo thuật đường phố của Nguyễn Phương Thúy Hạnh: Bạn rất nhanh tay nhanh mắt, bạn có duyên sân khấu, phần trình diễn của bạn rất bất ngờ Thành Lộc: Tôi nghĩ đây là sở trường của bạn, bạn có tài ăn nói rất có duyên, và tiết mục của bạn hay hơn lần trước. Huy Tuấn: Tôi rất... 
Vietnam's Got Talent is copyright by FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info have no any relationship with Vietnamgottalent.vn, This is only page to update information on Vietnam's Got Talent contest only.
Vietnam’s Got Talent là Bản quyền của FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info không có bất kỳ liên hệ nào với Vietnamgottalent.vn, đây chỉ là trang cập nhật các thông tin về Vietnam's Got Talent