Posts tagged with "ca si siu black"

Vietnam’s Got Talent:những tiết mục gây ấn tượng

Vietnam’s Got Talent:những tiết mục gây ấn tượng
Vietnam’s Got Talent:những tiết mục gây ấn tượng Đến với thành phố mang tên Bác, Vietnam’s Got Talent đã đón rất nhiều các thí sinh khuyết tật với nhiều tiết mục độc đáo, ấn tượng và rất xúc động. Tại TP HCM, cuộc thi Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent 2011 đã đón hai nghìn thí sinh đến tham dự trong buổi casting đầu tiên ngày 4/11. Buổi pre-cast... 
Vietnam's Got Talent is copyright by FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info have no any relationship with Vietnamgottalent.vn, This is only page to update information on Vietnam's Got Talent contest only.
Vietnam’s Got Talent là Bản quyền của FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info không có bất kỳ liên hệ nào với Vietnamgottalent.vn, đây chỉ là trang cập nhật các thông tin về Vietnam's Got Talent