Posts tagged with "got talent"

Video clip Got Talent thế giới : thí sinh Thái Lan hát được cả hai giọng nam và nữ

Video clip Got Talent thế giới : thí sinh Thái Lan hát được cả hai giọng nam và nữ
Video clip Got Talent thế giới : thí sinh Thái Lan hát được cả hai giọng nam và nữ  Read More →

Video clip America’s Got Talent:những bước nhảy đẹp đến mức khó tin

Video clip America’s Got Talent:những bước nhảy đẹp đến mức khó tin
Video clip America’s Got Talent:những bước nhảy đẹp đến mức khó tin  Read More →

Video clip got talent thế giới : nhóc 7 tuổi nhảy điệu Michael Jackson cực sành điệu

Video clip got talent thế giới : nhóc 7 tuổi nhảy điệu Michael Jackson cực sành điệu
Video clip got talent thế giới : nhóc 7 tuổi nhảy điệu Michael Jackson cực sành điệu  Read More →
Vietnam's Got Talent is copyright by FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info have no any relationship with Vietnamgottalent.vn, This is only page to update information on Vietnam's Got Talent contest only.
Vietnam’s Got Talent là Bản quyền của FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info không có bất kỳ liên hệ nào với Vietnamgottalent.vn, đây chỉ là trang cập nhật các thông tin về Vietnam's Got Talent