Posts tagged with "lich phat song vietnam’s got talent 2012"

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012, tập 25 (06/05/2012)-Gala Chung kết

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012, tập 25 (06/05/2012)-Gala Chung kết
Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012, tập 25 (06/05/2012)- Gala Chung kết Tập 25 của chương trình “Tìm kiếm tài năng-vietnam’s got talent 2012″ –  Đêm Gala Chung kết  được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 21h tối chủ nhật ngày 6/5/2012. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!  Read More →

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012, tập 24(29/04/2012)-Trực tiếp chung kết 2

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012, tập 24(29/04/2012)-Trực tiếp chung kết 2
Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012, tập 24(29/04/2012)-Trực tiếp chung kết 2 Tập 24 của chương trình “Tìm kiếm tài năng-vietnam’s got talent 2012″ –  Trực tiếp Vòng chung kết 2  được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 20h tối chủ nhật ngày 29/4/2012. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!  Read More →

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 23(22/04/2012)-Trực tiếp chung kết 1

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 23(22/04/2012)-Trực tiếp chung kết 1
Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012, tập 23(22/04/2012)-Trực tiếp chung kết 1 Tập 23 của chương trình “Tìm kiếm tài năng-vietnam’s got talent 2012″ –  Trực tiếp Vòng chung kết 1  được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 20h tối chủ nhật ngày 22/4/2012. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!  Read More →

Lịch phát sóng vietnam’s got talent 2012,tập 22(17/04/2012)-trực tiếp bán kết 7

Lịch phát sóng vietnam’s got talent 2012,tập 22(17/04/2012)-trực tiếp bán kết 7
Lịch phát sóng vietnam’s got talent 2012,tập 22(17/04/2012)-trực tiếp bán kết 7 Tập 22 của chương trình “Tìm kiếm tài năng-vietnam’s got talent 2012″ –  trực tiếp Vòng Bán kết 7 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 20h tối chủ nhật ngày 17/4/2012. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!  Read More →

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 21(15/04/2012)-Bán kết 7

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 21(15/04/2012)-Bán kết 7
Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 21(15/04/2012)-Bán kết 7 Tập 21 của chương trình “Tìm kiếm tài năng-vietnam’s got talent 2012″ –  Vòng Bán kết 7 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 20h tối chủ nhật ngày 15/4/2012. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!  Read More →

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 20(10/04/2012)-Trực tiếp Bán kết 6

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 20(10/04/2012)-Trực tiếp Bán kết 6
Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 20(10/04/2012)-Trực tiếp Bán kết 6 Tập 20 của chương trình “Tìm kiếm tài năng-vietnam’s got talent 2012″ –  trực tiếp Vòng Bán kết 6 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 20h tối chủ nhật ngày 10 /4/2012. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!  Read More →

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 19(08/04/2012)-Bán kết 6

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 19(08/04/2012)-Bán kết 6
Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 19(08/04/2012)-Bán kết 6 Tập 19 của chương trình “Tìm kiếm tài năng-vietnam’s got talent 2012″ –  Vòng Bán kết 6 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 20h tối chủ nhật ngày 8/4/2012. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!  Read More →

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 18(03/04/2012)-Trực tiếp Bán kết 5

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 18(03/04/2012)-Trực tiếp Bán kết 5
Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 18(03/04/2012)-Trực tiếp Bán kết 5 Tập 18 của chương trình “Tìm kiếm tài năng-vietnam’s got talent 2012″ –  trực tiếp Vòng Bán kết 5 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 20h tối chủ nhật ngày 3/4/2012. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!  Read More →

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 17(01/04/2012)-Bán kết 5

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 17(01/04/2012)-Bán kết 5
Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 17(01/04/2012)-Bán kết 5 Tập 17 của chương trình “Tìm kiếm tài năng-vietnam’s got talent 2012″ –  Vòng Bán kết 5 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 20h tối chủ nhật ngày 1/4/2012. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!  Read More →

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 16(27/03/2012)-Trực tiếp Bán kết 4

Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 16(27/03/2012)-Trực tiếp Bán kết 4
Lịch phát sóng Vietnam’s got talent 2012,tập 16(27/03/2012)-Trực tiếp Bán kết 4 Tập 16 của chương trình “Tìm kiếm tài năng-vietnam’s got talent 2012″ –  Trực tiếp Vòng Bán kết 4 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 vào lúc 20h tối chủ nhật ngày 27/3/2012. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem!  Read More →
Vietnam's Got Talent is copyright by FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info have no any relationship with Vietnamgottalent.vn, This is only page to update information on Vietnam's Got Talent contest only.
Vietnam’s Got Talent là Bản quyền của FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info không có bất kỳ liên hệ nào với Vietnamgottalent.vn, đây chỉ là trang cập nhật các thông tin về Vietnam's Got Talent