Posts tagged with "tham hoa"

Vietnam’s Got Talent: Tham lam quá hoá… thảm hoạ

Vietnam’s Got Talent: Tham lam quá hoá… thảm hoạ
Vietnam’s Got Talent: Tham lam quá hoá… thảm hoạ Chính sự tham lam quá với sức tìm kiếm những tài năng (kể cả là tài năng dạng thảm hoạ) của Vietnam’s Got Talent đã biến phiên bản truyền hình thực tế ăn khách trên sóng truyền hình Việt Nam thành… thảm hoạ. Vietnam’s Got Talent sau một tuần nghỉ tết đã trở lại tối qua với những tiết mục cuối cùng của... 
Vietnam's Got Talent is copyright by FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info have no any relationship with Vietnamgottalent.vn, This is only page to update information on Vietnam's Got Talent contest only.
Vietnam’s Got Talent là Bản quyền của FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info không có bất kỳ liên hệ nào với Vietnamgottalent.vn, đây chỉ là trang cập nhật các thông tin về Vietnam's Got Talent