Posts tagged with "tiet muc ao thuat"

Nhóm ảo giác với tiết mục ảo thuật

Nhóm ảo giác với tiết mục ảo thuật
Nhóm ảo giác với tiết mục ảo thuật Nhóm Ảo Giác biểu diễn tiết mục contact juggling độc nhất trong vòng bán kết. Diễn đôi contact juggling không dễ dàng vì ngoài kỹ thuật, họ còn phải phối hợp nhịp nhàng. Giám khảo Thành Lộc nhận xét: “Các bạn cũng làm cho tôi có cảm xúc bị hút vào trái cầu của các bạn. Nhưng mà để gây sự hứng phấn tò mò theo... 
Vietnam's Got Talent is copyright by FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info have no any relationship with Vietnamgottalent.vn, This is only page to update information on Vietnam's Got Talent contest only.
Vietnam’s Got Talent là Bản quyền của FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info không có bất kỳ liên hệ nào với Vietnamgottalent.vn, đây chỉ là trang cập nhật các thông tin về Vietnam's Got Talent