Posts tagged with "viet nam got talent 10/3/2013"

Bán kết 4 Vietnam’s got talent 2013 – Liveshow 4 ngày 10/3/2013

Bán kết 4 Vietnam’s got talent 2013 – Liveshow 4 ngày 10/3/2013
Góp mặt trong đêm bán kết 4 là 7 tiết mục của các thí sinh: Dương Quyết Thắng, Nguyễn Thu Trang, Tô Mạnh Linh, nhóm Big Toe, Nguyễn Trung Đức, nhóm Lý Bằng và cặp đôi Amani Full bán kết 4 Vietnam’s got talent 2013 – Liveshow 4 ngày 10/3/2013 Nguyễn Trung Đức Tô Mạnh Linh Nhóm Big Toe Bài hát Ca trù : Sóng Đàn Thăng Long của Trần Thu Trang Dương Quyết Thắng có... 
Vietnam's Got Talent is copyright by FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info have no any relationship with Vietnamgottalent.vn, This is only page to update information on Vietnam's Got Talent contest only.
Vietnam’s Got Talent là Bản quyền của FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info không có bất kỳ liên hệ nào với Vietnamgottalent.vn, đây chỉ là trang cập nhật các thông tin về Vietnam's Got Talent