Posts tagged with "vietnamgottalet"

Thí sinh Vietnamgottalent 2011hát tiếng động vật

Thí sinh Vietnamgottalent 2011hát tiếng động vật
Thí sinh Vietnamgottalent 2011hát tiếng động vật Kỹ sư Trần Sơn Tường, Giám đốc công ty Khoa học và công nghệ Việt Tiệp Khắc, người vừa sáng chế ra chiếc xe máy ngã không bị ô tô cán cũng rất nhiệt tình đến tham gia Vietnam’ Got Talent khu vực Tây Nguyên bằng khả năng hát tiếng… động vật. Cuộc thi Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent... 
Vietnam's Got Talent is copyright by FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info have no any relationship with Vietnamgottalent.vn, This is only page to update information on Vietnam's Got Talent contest only.
Vietnam’s Got Talent là Bản quyền của FremantleMedia Ltd & Simco Ltd. Website vietnamgottalent.info không có bất kỳ liên hệ nào với Vietnamgottalent.vn, đây chỉ là trang cập nhật các thông tin về Vietnam's Got Talent